SolarCity Firiteaz

SolarCity Firiteaz

Context

Asociația Calea Naturală s-a înființat din dorința membrilor fondatori de a construi un sat ecologic în care omul să trăiască în deplină armonie cu el și cu natura înconjurătoare. În realizarea VISULUI s-a născut ideea de SolarCity Firiteaz – și anume un sat ecologic, care se bazează pe următoarele valori și principii:

 • Respect pentru orice ființă
 • Armonia interioară și exterioară
 • Reutilizare și reciclare
 • Veganism și non-alchool

Viziune

O lume care se bazează pe bunăstarea tuturor ființelor care trăiesc în armonie cu natura și aproape de frumusețea interioară.

Misiune

Misiunea Asociației Calea Naturală, motorul comunității SolarCity, este DEZVOLTAREA și implementarea UNUI SISTEM HOLISTIC de creștere personală și profesională în armonie cu natură interioară și exterioară..

Obiectivele asociației:

 • Crearea unui mediu educațional modern de dezvoltare personală și profesională, adaptat la nevoile societății.
 • Crearea unui cadru în care să se poată implementa și dezvolta competențe conforme cu scopul asociației.
 • Crearea unui mediu natural pentru echilibrare și dezvoltare fizică, energetică, emoțională, mentală și spirituală, în care tinerii ocupă un rol principal.
 • Capacitarea tinerilor să devină promotori activi ai scopului, valorilor și obiectivelor asociației.
 • Susținerea unui mediu în care se combină armonios valorile morale și etice cu evoluția tehnologică.
 • Crearea unei comunități auto-sustenabile din toate aspectele: economic, ecologic, social și cultural.
 • Dezvoltarea unor programe  prin care să se intensifice legătura armonioasă între om și mediul înconjurător.
 • Dezvoltarea unor programe educationale (formale și non-formale) destinate copiilor, tinerilor cât și adultilor prin care să fie promovată dezvoltarea durabilă în armonie cu natură.
 • Dezvoltarea și / sau susținerea unor sisteme de reciclare și gestionare a deșeurilor de orice tip și folosirea energiei regenerabile.
 • Crearea și promovarea metodelor care dezvoltă o stare naturală de sănătate (corp fizic armonios – vitalitate și vigoare energetică, stare emoțională echilibrată – minte liniștită „claritate, concentrare, forță mentală”).
 • Promovarea și practicarea unui stil de viață sănătos în armonie cu natură.
 • Promovarea cercetării ştiinţifice, a tehnologiilor nepoluante, a surselor regenerabile de energie şi a agriculturii ecologice.
 • Promovarea şi sprijinirea unei viziuni de dezvoltare bazate pe implementarea unei economii durabile.
 • Promovarea inovării cros-sectoriale în domeniile educațional, științific, tehnologic, ecologic pentru protecția mediului înconjurător
 • Promovarea raporturilor bazate pe armonie și fraternitate universala fără deosebire de rasă, credință, religie, naționalitate, sex, opinie etc.
 • Promovarea beneficiilor de trăi în armonie cu natură interioară și exterioară.